X
GO
sq-ALen-GB

Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës

Funksioni i Koordinimit

Aktivitetet e koordinuara nga AMIK-u përfshijnë trajnime të përbashkëta, vizita shkëmbyese në mes të IMF-ve tjera të rajonit, si dhe evente të ndryshme dhe aktivitete të tjera varësisht prej kërkesave dhe nevojave të institucioneve anëtare.

Në vlerësim të nevojave, AMIK dhe anëtarët në koordinim edhe me partnerët si EFSE, Banka Botërore, KfW, EBRD, EC, USAID dhe partner të tjerë aktiv në Kosovë organizojnë trajnime dhe evente që sjellin vlerë të shtuar për anëtaret dhe pjesëmarrësit.

AMIK organizon edhe trajnime specifike në bashkëpunim me Institucionet e specializuar të Kosovës, si ATK, NJIF-K.

Trajnimi "Menaxhimi i Riskut të Likuiditetit" 25 dhe 26 Maj 2022
Amik Ks
/ Categories: Trajnimet

Trajnimi "Menaxhimi i Riskut të Likuiditetit" 25 dhe 26 Maj 2022

Në kuadër të trajnimeve të ndryshme të cilat AMIK i organizon, me datë 25 dhe 26 Maj është mbajtur trajnimi dy ditor: “Menaxhimi i Riskut të Likuditetit". Me Ligjërues, Drejtorin Ekzekutiv të AMIK: z. Shpresim Vranovci.

Pjesëmarrësit: AFK - Agjencioni për Financim në Kosovë , KEP Trust, KRK - Kreditimi Rural i Kosovës KosInvest Banka Ekonomike, Institucioni Financiar Lesna, BPB

Previous Article Trajnim "Menaxhimi i Riskut të Likuiditetit" 25 dhe 26 maj 2022
Print
200 Rate this article:
No rating

Shkarko

  • 323232(.jpg, 201,99 KB) - 5 shkarkim(e)

x