Sektori mikrofinanciar në Kosovë ka vazhduar me rritje edhe gjatë muajit Janar 2023, shuma e kredive aktive arriti vlerën 260 milion Euro të shpërndara në 98 mijë klientë.

Në takim, anëtarët kanë diskutuar lidhur me punët dhe detyrat që do të ketë ky komitet gjatë vitit. Komiteti do të vazhdoj të mbajë takimet si për herë për të diskutuar lidhur me të arriturat gjatë periudhave vijuese.

Gjatë takimit përfaqësuesit e mikrofinancave anëtare të AMIK votuan për kryesuese të komitetit, znj. Lyra Rezniqi, Menaxhere e Marketingut në AFK përderisa nën-kryesuese e këtij komiteti u zgjodh znj. Liza Sopi, Zyrtare për Marketing në KEP Trust.

Komiteti i Burimeve Njerëzore i AMIK mbajti takimin e parë për këtë vit.

Reparti i Kardiologjisë në Klinikën Pediatrike të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës ka pranuar një donacion nga AMIK.

Në AMIK u mbajt takimi i radhës me anëtarët e Komitetit të Financave. Gjatë takimit anëtarët shkëmbyen mendime për një sërë temash me shumë rëndësi që preokupojnë aktualisht sektorin mikrofinanciar.

AMIK Publications