X
GO
sq-ALen-GB

Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës

Funksioni i Koordinimit

Aktivitetet e koordinuara nga AMIK-u përfshijnë trajnime të përbashkëta, vizita shkëmbyese në mes të IMF-ve tjera të rajonit, si dhe evente të ndryshme dhe aktivitete të tjera varësisht prej kërkesave dhe nevojave të institucioneve anëtare.

Në vlerësim të nevojave, AMIK dhe anëtarët në koordinim edhe me partnerët si EFSE, Banka Botërore, KfW, EBRD, EC, USAID dhe partner të tjerë aktiv në Kosovë organizojnë trajnime dhe evente që sjellin vlerë të shtuar për anëtaret dhe pjesëmarrësit.

AMIK organizon edhe trajnime specifike në bashkëpunim me Institucionet e specializuar të Kosovës, si ATK, NJIF-K.

Trajnim "Menaxhimi i Riskut të Likuiditetit" 25 dhe 26 maj 2022
Amik Ks
/ Categories: Trajnimet, Evente

Trajnim "Menaxhimi i Riskut të Likuiditetit" 25 dhe 26 maj 2022

AMIK organizon trajnimin dy (2) ditor me temën "Menaxhimi i Riskut te Likuiditetit" që do të mbahet me datën 25 dhe 26 maj 2022, nga ora 10.30 – 15.00 në “Hotel Prishtina”, (Prishtinë, Rr. Kosta Novakoviq). 

Previous Article Trajnimi për AML/Risk Assessment, 10 Mars 2020
Next Article Trajnimi "Menaxhimi i Riskut të Likuiditetit" 25 dhe 26 Maj 2022
Print
300 Rate this article:
No rating

x