X
GO
sq-ALen-GB

Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës

Avokim, Lobim dhe Përfaqësim

Avokimi dhe Politika - Avokimi është funksion qenësor i AMIK-ut. Nën mandatin e avokimit AMIK-u promovon ngritjen e vetëdijes dhe zotimin për “best practice”- përvojave të suksesshme përgjatë donatorëve, organeve qeveritare dhe praktikantëve të mikrofinancave në Kosovë. Të qenurit nën AMIK, IMF-ve iu mundëson të kenë një platformë prej të cilës mund të flasin me një zë të përbashkët.

Përvojat më të suksesshme (“Best Practices”) - AMIK-u ndihmon në shkëmbimin e përvojave të suksesshme duke i dhënë një rëndësi të posaçme inkurajimit të transparencës financiare ndërmjetanëtarëve. Anëtarët prezantojnë raportet financiare dhe të portofolit në atë mënyrë që haptazi reflekton veprimtarinë e organizatës dhe promovon transparencën gjë që ndihmon në ruajtjen e keqpërdorimit të fondeve të donatorëve ose shmangien e mandatit shoqërorë të padyshimtë në mikrofinanca. AMIK-u punon me anëtarët drejt ndërtimit të një kulture të fuqshime të kredisë duke forcuar vlerën e përvojave të mikrofinancave dhe profesionalizmin.

Takimi ndërkombëtar i Rrjeteve Kombëtare në kuadër të Rrjetit Europian Mikrofinanciar
Amik Ks
/ Categories: ALP

Takimi ndërkombëtar i Rrjeteve Kombëtare në kuadër të Rrjetit Europian Mikrofinanciar

Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës (AMIK), mori pjesë në takimin ndërkombëtar të Rrjeteve Kombëtare në kuadër të Rrjetit Europian Mikrofinanciar.Takimi është mbështetur nga Rrjeti Europian Mikrofinanciar, dhe është organizuar nga Etica Sgr.

Drejtori Ekzekutiv i AMIK, Shpresim Vranovci së bashku me përfaqësues të Rrjeteve Kombëtare nga #Italia, #Shqipëria, #BosniaHerzegovina, #Spanja, #Maliizi, #Hungaria dhe #Rumania, diskutuan në lidhje me:

📌Rrjetet kombëtare të mikrofinancës si ura që promovojnë Europën më gjithëpërfshirëse

📌 Harta e nevojave të rrjeteve kombëtare të mikrofinancës

📌 Zëri i Rrjeteve Kombëtare në nivel Europian

📌 Hartimi i mundësive të programeve kryesore europiane për rritjen e rrjeteve kombëtare

#mikrofinanca #përfshirjesociale #përfshirjefinanciare #rrjetet

AFK - Agjencioni për Financim në Kosovë, FINCA Kosovo, KEP Trust, KRK - Kreditimi Rural i Kosovës, KosInvest, Kosovo Grameen Missione Arcobaleno Microcredit Fund, @QELIM.

Previous Article AMIK mbajti mbledhjen e radhës me Komitetin për temë të IT-së
Next Article Takim me përfaqësues të departamentit të Postë-Telekomunikacionit dhe Teknologjisë Informative nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik të Republikës së Kosovës
Print
257 Rate this article:
No rating

x