X
GO
sq-ALen-GB

Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës

Avokim, Lobim dhe Përfaqësim

Avokimi dhe Politika - Avokimi është funksion qenësor i AMIK-ut. Nën mandatin e avokimit AMIK-u promovon ngritjen e vetëdijes dhe zotimin për “best practice”- përvojave të suksesshme përgjatë donatorëve, organeve qeveritare dhe praktikantëve të mikrofinancave në Kosovë. Të qenurit nën AMIK, IMF-ve iu mundëson të kenë një platformë prej të cilës mund të flasin me një zë të përbashkët.

Përvojat më të suksesshme (“Best Practices”) - AMIK-u ndihmon në shkëmbimin e përvojave të suksesshme duke i dhënë një rëndësi të posaçme inkurajimit të transparencës financiare ndërmjetanëtarëve. Anëtarët prezantojnë raportet financiare dhe të portofolit në atë mënyrë që haptazi reflekton veprimtarinë e organizatës dhe promovon transparencën gjë që ndihmon në ruajtjen e keqpërdorimit të fondeve të donatorëve ose shmangien e mandatit shoqërorë të padyshimtë në mikrofinanca. AMIK-u punon me anëtarët drejt ndërtimit të një kulture të fuqshime të kredisë duke forcuar vlerën e përvojave të mikrofinancave dhe profesionalizmin.

Takimi me Bordin e Asociacionit të Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës (AMIK)
Amik Ks
/ Categories: ALP

Takimi me Bordin e Asociacionit të Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës (AMIK)

Sot u mbajt takimi me Bordin e Asociacionit të Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës (AMIK).

Gjatë takimit u diskutua mbi zhvillimet e fundit në sektorin mikrofinanciar si dhe çështje të tjera me rëndësi.

KRK - Kreditimi Rural i KosovësFINCA KosovoKEP TrustKosInvestAFK - Agjencioni për Financim në Kosovë

Previous Article AMIK, falënderon Misionin e FMN-së për bisedimet e frytshme me rëndësi që ka pasur gjatë takimit të sotëm, në kuadrin e konsultimeve për Artikullin IV
Next Article Ligjeratë e hapur për studentët e RIT Kosova me temë: “Ndikimi i mikrofinancës në punësim dhe arsim në Kosovë”
Print
147 Rate this article:
No rating

x