X
GO
sq-ALen-GB

Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës

Avokim, Lobim dhe Përfaqësim

Avokimi dhe Politika - Avokimi është funksion qenësor i AMIK-ut. Nën mandatin e avokimit AMIK-u promovon ngritjen e vetëdijes dhe zotimin për “best practice”- përvojave të suksesshme përgjatë donatorëve, organeve qeveritare dhe praktikantëve të mikrofinancave në Kosovë. Të qenurit nën AMIK, IMF-ve iu mundëson të kenë një platformë prej të cilës mund të flasin me një zë të përbashkët.

Përvojat më të suksesshme (“Best Practices”) - AMIK-u ndihmon në shkëmbimin e përvojave të suksesshme duke i dhënë një rëndësi të posaçme inkurajimit të transparencës financiare ndërmjetanëtarëve. Anëtarët prezantojnë raportet financiare dhe të portofolit në atë mënyrë që haptazi reflekton veprimtarinë e organizatës dhe promovon transparencën gjë që ndihmon në ruajtjen e keqpërdorimit të fondeve të donatorëve ose shmangien e mandatit shoqërorë të padyshimtë në mikrofinanca. AMIK-u punon me anëtarët drejt ndërtimit të një kulture të fuqshime të kredisë duke forcuar vlerën e përvojave të mikrofinancave dhe profesionalizmin.

Takim me përfaqësues të departamentit të Postë-Telekomunikacionit dhe Teknologjisë Informative nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik të Republikës së Kosovës
Amik Ks
/ Categories: ALP

Takim me përfaqësues të departamentit të Postë-Telekomunikacionit dhe Teknologjisë Informative nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik të Republikës së Kosovës

Prishtinë, 14 dhjetor 2022

AMIK, së bashku me Komitetin Ligjor dhe Komitetin e IT-së, me 14 Dhjetor zhvilluan një takim në formë diskutimi tejet të frytshëm me përfaqësues të departamentit të Postë-Telekomunikacionit dhe Teknologjisë Informative nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik të Republikës së Kosovës mbi temën e Nënshkrimit Digjital në sektorin mikrofinanciar në Kosovë.

Gjatë takimit u diskutua rreth përfitimeve të nënshkrimit digjital, procedurës së marrjes së nënshkrimit digjital dhe rëndësisë së përgjithshme e të pasurit nënshkrim digjital.

AMIK falenderon z. Agim Kukaj, Drejtor i departamentit të Postë-Telekomunikacionit dhe Teknologjisë Informative në Kosovë, znj. Ajshe Jashari, Udhëheqëse e Divizionit të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit në Ministrinë e Ekonomisë si dhe Marcela Ponosheci, Udhëheqëse e Divizionit Ligjor në Ministrinë e Ekonomisë për pjesëmarrjen dhe për përkushtimin e dhënë për Komitetet e AMIK gjatë takimit.

AFK - Agjencioni për Financim në Kosovë, KRK - Kreditimi Rural i Kosovës, KEP Trust, KosInvest, FINCA Kosovo

Previous Article Takimi ndërkombëtar i Rrjeteve Kombëtare në kuadër të Rrjetit Europian Mikrofinanciar
Next Article Takim me Ministrën e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, znj. Rozeta Hajdari
Print
185 Rate this article:
No rating

x