X
GO
sq-ALen-GB

Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës

Avokim, Lobim dhe Përfaqësim

Avokimi dhe Politika - Avokimi është funksion qenësor i AMIK-ut. Nën mandatin e avokimit AMIK-u promovon ngritjen e vetëdijes dhe zotimin për “best practice”- përvojave të suksesshme përgjatë donatorëve, organeve qeveritare dhe praktikantëve të mikrofinancave në Kosovë. Të qenurit nën AMIK, IMF-ve iu mundëson të kenë një platformë prej të cilës mund të flasin me një zë të përbashkët.

Përvojat më të suksesshme (“Best Practices”) - AMIK-u ndihmon në shkëmbimin e përvojave të suksesshme duke i dhënë një rëndësi të posaçme inkurajimit të transparencës financiare ndërmjetanëtarëve. Anëtarët prezantojnë raportet financiare dhe të portofolit në atë mënyrë që haptazi reflekton veprimtarinë e organizatës dhe promovon transparencën gjë që ndihmon në ruajtjen e keqpërdorimit të fondeve të donatorëve ose shmangien e mandatit shoqërorë të padyshimtë në mikrofinanca. AMIK-u punon me anëtarët drejt ndërtimit të një kulture të fuqshime të kredisë duke forcuar vlerën e përvojave të mikrofinancave dhe profesionalizmin.

Takim me Ministrën e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, znj. Rozeta Hajdari
Amik Ks
/ Categories: ALP

Takim me Ministrën e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, znj. Rozeta Hajdari

Gjatë ditës së sotme, Drejtori Ekzekutiv i AMIK, z. Shpresim Vranovci u prit në takim nga Ministrja e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, znj. Rozeta Hajdari, ku me ç 'rast u diskutua në lidhje me iniciativën për ndryshimin e projektligjit për Shoqëritë Tregtare dhe rëndësinë e tij. Në takim u theksua rëndësia gjithëpërfshirëse në hartimin e projektligjit për Shoqëritë Tregtare. Ministrja, shprehu mbështetjen e plotë për kërkesat e paraqitura nga AMIK, duke ofruar hapësirën e nevojshme për kontributin e të gjitha grupeve të interesit gjatë fazës së punës së grupeve punuese në projektligjin në fjalë.

Po ashtu, gjatë takimit u theksua nevoja e ndërtimit të një komunikimi institucional të të gjitha niveleve, për adresimin e sfidave me të cilat përballën institucionet e ndryshme ne vend me theks të institucioneve mikrofinanciare që operojnë në vend.

AFK - Agjencioni për Financim në Kosovë, KRK - Kreditimi Rural i Kosovës, KEP Trust, KosInvest, FINCA Kosovo, Kosovo Grameen Missione Arcobaleno Microcredit Fund, @QELIM.

Previous Article Takim me përfaqësues të departamentit të Postë-Telekomunikacionit dhe Teknologjisë Informative nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik të Republikës së Kosovës
Next Article Takim me z. Klit Shala zv. Drejtor Departamenti Ligjor, Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe znj. Fjolla Mikullovci Zyrtare e Lartë Ligjore, Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve
Print
143 Rate this article:
No rating

x