X
GO
sq-ALen-GB

Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës

Avokim, Lobim dhe Përfaqësim

Avokimi dhe Politika - Avokimi është funksion qenësor i AMIK-ut. Nën mandatin e avokimit AMIK-u promovon ngritjen e vetëdijes dhe zotimin për “best practice”- përvojave të suksesshme përgjatë donatorëve, organeve qeveritare dhe praktikantëve të mikrofinancave në Kosovë. Të qenurit nën AMIK, IMF-ve iu mundëson të kenë një platformë prej të cilës mund të flasin me një zë të përbashkët.

Përvojat më të suksesshme (“Best Practices”) - AMIK-u ndihmon në shkëmbimin e përvojave të suksesshme duke i dhënë një rëndësi të posaçme inkurajimit të transparencës financiare ndërmjetanëtarëve. Anëtarët prezantojnë raportet financiare dhe të portofolit në atë mënyrë që haptazi reflekton veprimtarinë e organizatës dhe promovon transparencën gjë që ndihmon në ruajtjen e keqpërdorimit të fondeve të donatorëve ose shmangien e mandatit shoqërorë të padyshimtë në mikrofinanca. AMIK-u punon me anëtarët drejt ndërtimit të një kulture të fuqshime të kredisë duke forcuar vlerën e përvojave të mikrofinancave dhe profesionalizmin.

Takim me Komitetin Ligjor - 15 Qershor 2022
Amik Ks
/ Categories: ALP

Takim me Komitetin Ligjor - 15 Qershor 2022

15 Qershor 2022, Prishtinë.

AMIK u mbajt Takim me Komitetin Ligjor në të cilin u diskutuan çështje të ndryshme që anëtarët hasin gjatë punës së tyre.

AFK - Agjencioni për Financim në Kosovë, FINCA Kosovo, KEP Trust, KRK - Kreditimi Rural i Kosovës, KosInvest, Kosovo Grameen Missione Arcobaleno Microcredit Fund, @Qelim.

Previous Article Takim me znj. Arbnora Jashanica - Corporate Governance Consultant - IFC, si dhe z. Boris Janjalia - Corporate Governance Officer - IFC
Next Article Më 17 Qershor 2022, në Zyret e Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Drejtori Ekzekutiv i AMIK z. Shpresim Vranovci mbajti takim me Ministren znj. Rozeta Hajdari
Print
19 Rate this article:
No rating

x