X
GO
sq-ALen-GB

Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës

Avokim, Lobim dhe Përfaqësim

Avokimi dhe Politika - Avokimi është funksion qenësor i AMIK-ut. Nën mandatin e avokimit AMIK-u promovon ngritjen e vetëdijes dhe zotimin për “best practice”- përvojave të suksesshme përgjatë donatorëve, organeve qeveritare dhe praktikantëve të mikrofinancave në Kosovë. Të qenurit nën AMIK, IMF-ve iu mundëson të kenë një platformë prej të cilës mund të flasin me një zë të përbashkët.

Përvojat më të suksesshme (“Best Practices”) - AMIK-u ndihmon në shkëmbimin e përvojave të suksesshme duke i dhënë një rëndësi të posaçme inkurajimit të transparencës financiare ndërmjetanëtarëve. Anëtarët prezantojnë raportet financiare dhe të portofolit në atë mënyrë që haptazi reflekton veprimtarinë e organizatës dhe promovon transparencën gjë që ndihmon në ruajtjen e keqpërdorimit të fondeve të donatorëve ose shmangien e mandatit shoqërorë të padyshimtë në mikrofinanca. AMIK-u punon me anëtarët drejt ndërtimit të një kulture të fuqshime të kredisë duke forcuar vlerën e përvojave të mikrofinancave dhe profesionalizmin.

Takim me Ekipën e Sektorit Financiar të Bankës Botërore.
Amik Ks
/ Categories: ALP

Takim me Ekipën e Sektorit Financiar të Bankës Botërore.

Sot, më datën 20 shtator, në zyret AMIK, u zhvillua një takim tejet i frytshëm me Ekipën e Sektorit Financiar të Bankës Botërore.

Në këtë takim të rëndësishëm, nën drejtimin e z. Shpresim Vranovci - Drejtor Ekzekutiv në AMIK, morën pjesë, z. Alper Ahmet Oguz - Specialist i Lartë i Sektorit Financiar, znj. Blerta Qerimi - Specialiste e Lartë e Sektorit Privat, z. Ivor Istuk - Specialist i Lartë i Sektorit Financiar si dhe z. Ardian Kastrati - Drejtor i Përgjithshëm në Finca Kosovë.

World Bank Kosovo

FINCA Kosovo, AFK - Agjencioni për Financim në Kosovë, KRK - Kreditimi Rural i Kosovës, KosInvest, KEP Trust, Kosovo Grameen Missione Arcobaleno Microcredit Fund, @QELIM.

Previous Article Takim me Brunilda Isaj, Sekretare e Përgjithshme në AMA
Next Article Takim me Guvernatorin e Bankës Qendrore të Kosovës
Print
112 Rate this article:
No rating

x