X
GO
sq-ALen-GB

Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës

Avokim, Lobim dhe Përfaqësim

Avokimi dhe Politika - Avokimi është funksion qenësor i AMIK-ut. Nën mandatin e avokimit AMIK-u promovon ngritjen e vetëdijes dhe zotimin për “best practice”- përvojave të suksesshme përgjatë donatorëve, organeve qeveritare dhe praktikantëve të mikrofinancave në Kosovë. Të qenurit nën AMIK, IMF-ve iu mundëson të kenë një platformë prej të cilës mund të flasin me një zë të përbashkët.

Përvojat më të suksesshme (“Best Practices”) - AMIK-u ndihmon në shkëmbimin e përvojave të suksesshme duke i dhënë një rëndësi të posaçme inkurajimit të transparencës financiare ndërmjetanëtarëve. Anëtarët prezantojnë raportet financiare dhe të portofolit në atë mënyrë që haptazi reflekton veprimtarinë e organizatës dhe promovon transparencën gjë që ndihmon në ruajtjen e keqpërdorimit të fondeve të donatorëve ose shmangien e mandatit shoqërorë të padyshimtë në mikrofinanca. AMIK-u punon me anëtarët drejt ndërtimit të një kulture të fuqshime të kredisë duke forcuar vlerën e përvojave të mikrofinancave dhe profesionalizmin.

Takim me Brunilda Isaj, Sekretare e Përgjithshme në AMA
Amik Ks
/ Categories: ALP

Takim me Brunilda Isaj, Sekretare e Përgjithshme në AMA

Tiranë 08 Shtator, 2022

Drejtori Ekzekutiv i AMIK, Shpresim Vranovci, sot mbajti takim me Brunilda Isaj, Sekretare e Përgjithshme në AMA.

Në fokus të takimit ishin mundësitë e bashkëpunimit si dhe u diskutuan çështje të tjera të rëndësishme.

#microfinancekosova #AMIK #AMA

KEP TrustAFK - Agjencioni për Financim në KosovëKRK - Kreditimi Rural i KosovësFINCA KosovoKosInvest Kosovo Grameen Missione Arcobaleno Microcredit Fund, @QELIM. 

Previous Article Takim me Nora Hasani - GFA si dhe Driton Berisha - GFA.
Next Article Takim me Ekipën e Sektorit Financiar të Bankës Botërore.
Print
163 Rate this article:
No rating

Shkarko

x