X
GO
sq-ALen-GB

Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës

Avokim, Lobim dhe Përfaqësim

Avokimi dhe Politika - Avokimi është funksion qenësor i AMIK-ut. Nën mandatin e avokimit AMIK-u promovon ngritjen e vetëdijes dhe zotimin për “best practice”- përvojave të suksesshme përgjatë donatorëve, organeve qeveritare dhe praktikantëve të mikrofinancave në Kosovë. Të qenurit nën AMIK, IMF-ve iu mundëson të kenë një platformë prej të cilës mund të flasin me një zë të përbashkët.

Përvojat më të suksesshme (“Best Practices”) - AMIK-u ndihmon në shkëmbimin e përvojave të suksesshme duke i dhënë një rëndësi të posaçme inkurajimit të transparencës financiare ndërmjetanëtarëve. Anëtarët prezantojnë raportet financiare dhe të portofolit në atë mënyrë që haptazi reflekton veprimtarinë e organizatës dhe promovon transparencën gjë që ndihmon në ruajtjen e keqpërdorimit të fondeve të donatorëve ose shmangien e mandatit shoqërorë të padyshimtë në mikrofinanca. AMIK-u punon me anëtarët drejt ndërtimit të një kulture të fuqshime të kredisë duke forcuar vlerën e përvojave të mikrofinancave dhe profesionalizmin.

Ligjeratë e hapur për studentët e RIT Kosova me temë: “Ndikimi i mikrofinancës në punësim dhe arsim në Kosovë”
Amik Ks
/ Categories: ALP

Ligjeratë e hapur për studentët e RIT Kosova me temë: “Ndikimi i mikrofinancës në punësim dhe arsim në Kosovë”

#EMW2022

Në kuadrin e javës së Mikrofinancës 2022, AMIK sot zhvilloi një ligjeratë të hapur për studentët e RIT Kosova me temë: “Ndikimi i mikrofinancës në punësim dhe arsim në Kosovë”.

Gjatë ligjëratës, Drejtori Ekzekutiv i AMIK, z. Shpresim Vranovci, prezantoi në lidhje me veprimtarinë e mikrofinancës dhe impaktit të saj në punësim dhe arsim në Kosovë.

👉 AMIK i falenderon studentët pjesëmarrës për interesimin e treguar me pyetje dhe diskutime të ndryshme rreth sektorit mikrofinanciar.

#AMIK #MikrofinancaeKosoves #EuropianMicrofinanceWeek16th-18thNovember2022

AFK - Agjencioni për Financim në Kosovë, KRK - Kreditimi Rural i Kosovës, KEP Trust, FINCA Kosovo, KosInvest, Kosovo Grameen Missione Arcobaleno Microcredit Fund, @QELIM.

Previous Article Takimi me Bordin e Asociacionit të Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës (AMIK)
Next Article Takimi i rregullt i Komitetit për Burime Njerëzore
Print
115 Rate this article:
No rating

x