X
GO
sq-ALen-GB

Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës

Avokim, Lobim dhe Përfaqësim

Avokimi dhe Politika - Avokimi është funksion qenësor i AMIK-ut. Nën mandatin e avokimit AMIK-u promovon ngritjen e vetëdijes dhe zotimin për “best practice”- përvojave të suksesshme përgjatë donatorëve, organeve qeveritare dhe praktikantëve të mikrofinancave në Kosovë. Të qenurit nën AMIK, IMF-ve iu mundëson të kenë një platformë prej të cilës mund të flasin me një zë të përbashkët.

Përvojat më të suksesshme (“Best Practices”) - AMIK-u ndihmon në shkëmbimin e përvojave të suksesshme duke i dhënë një rëndësi të posaçme inkurajimit të transparencës financiare ndërmjetanëtarëve. Anëtarët prezantojnë raportet financiare dhe të portofolit në atë mënyrë që haptazi reflekton veprimtarinë e organizatës dhe promovon transparencën gjë që ndihmon në ruajtjen e keqpërdorimit të fondeve të donatorëve ose shmangien e mandatit shoqërorë të padyshimtë në mikrofinanca. AMIK-u punon me anëtarët drejt ndërtimit të një kulture të fuqshime të kredisë duke forcuar vlerën e përvojave të mikrofinancave dhe profesionalizmin.

AMIK, zhvilloi një takim me Venera Demukaj, Prodekane për çështje akademike në RIT Kosovo.
Amik Ks
/ Categories: ALP

AMIK, zhvilloi një takim me Venera Demukaj, Prodekane për çështje akademike në RIT Kosovo.

Prishtinë 31 Gusht, 2022

AMIK, sot zhvilloi një takim të frytshëm me Venera Demukaj, Prodekane për çështje akademike në RIT Kosovo.

Në fokus të takimit ishin mundësitë e bashkëpunimit me RIT Kosovë, si dhe u diskutuan çështje të tjera të rëndësishme.

https://www.linkedin.com/company/microfinance-kosovo/

https://amik.org/sq/

KRK - Kreditimi Rural i Kosovës, KEP Trust, Kosovo Grameen Missione Arcobaleno Microcredit Fund, AFK - Agjencioni për Financim në Kosovë, KosInvest, FINCA Kosovo, @QELIM.

Previous Article Takim mes Komitetit Ligjor dhe Divizionit për PPP/LFT - BQK
Next Article Takim me Nora Hasani - GFA si dhe Driton Berisha - GFA.
Print
159 Rate this article:
No rating

Shkarko

  • venera(.jpg, 366,69 KB) - 7 shkarkim(e)

x