X
GO
sq-ALen-GB

Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës

Avokim, Lobim dhe Përfaqësim

Avokimi dhe Politika - Avokimi është funksion qenësor i AMIK-ut. Nën mandatin e avokimit AMIK-u promovon ngritjen e vetëdijes dhe zotimin për “best practice”- përvojave të suksesshme përgjatë donatorëve, organeve qeveritare dhe praktikantëve të mikrofinancave në Kosovë. Të qenurit nën AMIK, IMF-ve iu mundëson të kenë një platformë prej të cilës mund të flasin me një zë të përbashkët.

Përvojat më të suksesshme (“Best Practices”) - AMIK-u ndihmon në shkëmbimin e përvojave të suksesshme duke i dhënë një rëndësi të posaçme inkurajimit të transparencës financiare ndërmjetanëtarëve. Anëtarët prezantojnë raportet financiare dhe të portofolit në atë mënyrë që haptazi reflekton veprimtarinë e organizatës dhe promovon transparencën gjë që ndihmon në ruajtjen e keqpërdorimit të fondeve të donatorëve ose shmangien e mandatit shoqërorë të padyshimtë në mikrofinanca. AMIK-u punon me anëtarët drejt ndërtimit të një kulture të fuqshime të kredisë duke forcuar vlerën e përvojave të mikrofinancave dhe profesionalizmin.

AMIK takoi Guvernatorin e Bankës Qendrore të Kosovës
Amik Ks
/ Categories: ALP

AMIK takoi Guvernatorin e Bankës Qendrore të Kosovës

Kryesuesi i Bordit dhe Drejtori Ekzekutiv i AMIK sot mbajtën një takim me Guvernatorin e Bankës Qendrore të Kosovës, z. Fehmi Mehmeti.

Gjatë këtij takimi, AMIK prezentoi zhvillimet në sektor. Në anën tjetër, Guvernatori theksoi kontributin dhe rëndësinë e IMF-ve për përfshirjen financiare. Po ashtu komunikoi se BQK do të jetë partner i zhvillimeve dhe reformës rregullatore të IMF-ve.

Next Article AMIK mbajti takim me Komitetin për temë të IT-së
Print
153 Rate this article:
No rating

x