X
GO
sq-ALen-GB

Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës

Informata për Sektorin, Tetor 2020
Amik Ks

Informata për Sektorin, Tetor 2020

Sektori mikrofinanciar në Kosovë ka vazhduar me rritje edhe gjatë muajit Tetor 2020, shuma e kredive aktive arriti vlerën 185 milion Euro të shpërndara në 87 mijë klientë.

Sipas Raportit mujor të Anëtarëve të AMIK, këto janë të dhënat kryesore që prezantojnë sektorin deri me 31 Tetor 2020:

  • Gjithsejt portofolio e kredive (aktive): 185 milion Euro
  • Gjithsejt numri i huamarrësve (aktive): 86,800
  • Mesatarja e madhësisë së kredive (aktive): 2,447
  • Vlera e kredive të reja të shperndara: 14 milion Euro
  • Gjithsejt numri i të punësuarve: 1084
  • Gjithsejt numri i degëve: 123
Previous Article Informata për Sektorin, Korrik 2020
Print
364 Rate this article:
No rating

x