X
GO
sq-ALen-GB

Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës

Informata për Sektorin, Prill 2019
Amik Ks

Informata për Sektorin, Prill 2019

Sektori mikrofinanciar në Kosovë ka vazhduar me rritje edhe gjatë muajit Prill 2019. Shuma e kredive aktive arriti vlerën 173 milion Euro të shpërndara në 83 mijë klientë.

Sipas Raportit mujor të Anëtarëve të AMIK, këto janë të dhënat kryesore që prezantojnë sektorin deri me 30 Prill 2019:

  • Gjithsejt portofolio e kredive (aktive): 173 milion Euro
  • Gjithsejt numri i huamarrësve (aktive): 83,598
  • Mesatarja e madhësisë së kredive (aktive): 2,073
  • Vlera e kredive të reja të shperndara: 13.1 milion Euro
  • Gjithsejt numri i të punësuarve: 1013
  • Gjithsejt numri i degëve: 118
Previous Article Informata për Sektorin, Mars 2019
Next Article Informata për Sektorin, Maj 2019
Print
1324 Rate this article:
No rating

x