X
GO
sq-ALen-GB

Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës

Informata për Sektorin, Nëntor 2022
Amik Ks

Informata për Sektorin, Nëntor 2022

Sektori mikrofinanciar në Kosovë ka vazhduar me rritje edhe gjatë muajit Nëntor 2022, shuma e kredive aktive arriti vlerën 250 milion Euro të shpërndara në 99 mijë klientë.

Sipas Raportit mujor të Anëtarëve të AMIK, këto janë të dhënat kryesore që prezantojnë sektorin deri me 30 Nëntor 2022:

  • Gjithsej portofolio e kredive (aktive): 250 milion Euro
  • Gjithsej numri i huamarrësve (aktive): 99.008
  • Mesatarja e madhësisë së kredive (aktive): 2,529
  • Vlera e kredive të reja të shpërndara: 22 milion Euro
  • Gjithsej numri i të punësuarve: 1099
  • Gjithsej numri i degëve: 127
Previous Article Informata për Sektorin, Gusht 2022
Print
173 Rate this article:
No rating

x