X
GO
sq-ALen-GB

Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës

Informata për Sektorin, Maj 2019
Amik Ks

Informata për Sektorin, Maj 2019

Sektori mikrofinanciar në Kosovë ka vazhduar me rritje edhe gjatë muajit Maj 2019, shuma e kredive aktive arriti vlerën 175 milion Euro të shpërndara në 84 mijë klientë.​

Sipas Raportit mujor të Anëtarëve të AMIK, këto janë të dhënat kryesore që prezantojnë sektorin deri me 31 Maj 2019:

  • Gjithsejt portofolio e kredive (aktive): 175 milion Euro
  • Gjithsejt numri i huamarrësve (aktive): 84,406
  • Mesatarja e madhësisë së kredive (aktive): 2,079
  • Vlera e kredive të reja të shperndara: 14.3 milion Euro
  • Gjithsejt numri i të punësuarve: 1021
  • Gjithsejt numri i degëve: 118
Previous Article Informata për Sektorin, Prill 2019
Next Article Informata për Sektorin, Korrik 2020
Print
2258 Rate this article:
No rating

x