X
GO
sq-ALen-GB

Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës

Informata për Sektorin, Korrik 2020
Amik Ks

Informata për Sektorin, Korrik 2020

Sektori mikrofinanciar në Kosovë ka vazhduar me rritje edhe gjatë muajit Korrik 2020, shuma e kredive aktive arriti vlerën 185 milion Euro të shpërndara në 86 mijë klientë.​

Sipas Raportit mujor të Anëtarëve të AMIK, këto janë të dhënat kryesore që prezantojnë sektorin deri me 31 Korrik 2020:

  • Gjithsejt portofolio e kredive (aktive): 185 milion Euro
  • Gjithsejt numri i huamarrësve (aktive): 86,567
  • Mesatarja e madhësisë së kredive (aktive): 2,040
  • Vlera e kredive të reja të shperndara: 10.9 milion Euro
  • Gjithsejt numri i të punësuarve: 1100
  • Gjithsejt numri i degëve: 122
Previous Article Informata për Sektorin, Maj 2019
Next Article Informata për Sektorin, Tetor 2020
Print
984 Rate this article:
No rating

x