X
GO
sq-ALen-GB

Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës

Informata për Sektorin, Shkurt 2019
Amik Ks

Informata për Sektorin, Shkurt 2019

Sektori mikrofinanciar në Kosovë ka vazhduar me rritje edhe gjatë muajit Shkurt 2019. Shuma e kredive aktive arriti vlerën 169 milion Euro të shpërndara në 82 mijë klientë.

Sipas Raportit mujor të Anëtarëve të AMIK këto janë të dhënat kryesore që prezantojnë sektorin deri me 28 Shkurt 2019:

  • Gjithsejt portofolio e kredive (aktive): 169 milion Euro
  • Gjithsejt numri i huamarrësve (aktive): 82,255
  • Mesatarja e madhësisë së kredive (aktive): 2,055
  • Vlera e kredive të reja të shperndara: 12.7 milion Euro
  • Gjithsejt numri i të punësuarve: 1001
  • Gjithsejt numri i degëve: 116​
Previous Article Rritja e sektorit gjatë vitit 2017
Next Article Informata për Sektorin, Mars 2019
Print
5178 Rate this article:
No rating

x