X
GO
sq-ALen-GB

Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës

Amik Ks

Kreditimi Rural i Kosovës nënshkruan kontratë me BERZH (EBRD), prej €2 milion, për financimin e bizneseve të vogla dhe të mesme në Kosovë.

Kosovë, Prishtinë, 09 Tetor 2018 - Në mbështetje të zhvillimit të bizneseve të vogla në Kosovë, BERZH ka huazuar 2 milionë euro për Kreditimin Rural të Kosovës (KrK), institucioni i tretë më i madh mikrofinanciar në vend.

Lajmin e plotë e gjeni në linkun më poshtë:

https://www.ebrd.com/news/2018/ebrd-lends-2m-to-kosovo-microfinancier-krk-for-onlending-to-msmes-.html

 

Previous Article Smart Campaign e certifikon KEP Trust për mbrojtje të klientit
Next Article Dita Evropiane e Mikrofinancës i gjenë IMF-të kosovare të konsoliduara
Print
1211 Rate this article:
No rating

x