X
GO
sq-ALen-GB

Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës

EMN Raporti mbi kornizen ligjore të mikrofinancës - Kosova

EMN Raporti mbi kornizen ligjore të mikrofinancës - Kosova
Posted: Jan 31, 2019
Comments: 0
Author: Amik Ks

AMIK ka bashkëpunuar me EMN (European Microfinance Network) për hartimin e një raporti lidhur me kornizen ligjore të sektorit mikrofinanciar në Kosovë.  Ky raport në nivel kombëtar është hartuar edhe për vendet e tjera në Evropë, me qëllim të shpërndarjes së kornizave të ndryshme rregullatore për ofrimin e mikrokredisë në nivel të Evropës.

Në linkun me poshtë do të gjeni lajmin e plotë nga EMN:

https://www.european-microfinance.org/publication/emn-legislative-mapping-report-kosovo

 

Print
Tags:
Rate this article:
No rating

Shkarko

x