Meeting at the Agency for Information and Privacy (AIP)

AMIK, së fundi ka zhvilluar takim në Agjencinë për Informim dhe Privatësi (AIP).

Takimi njoftues në mes të AMIK dhe AIP kishte për temë sfidat dhe zhvillimet më të fundit në mbrojtjen e të dhënave në sektorin mikrofinanciar.

#microfinanceKosova