Takimi i Komitetit të IT-së të Shoqatës së AMIK

Në takim, anëtarët kanë diskutuar lidhur me punët dhe detyrat që do të ketë ky komitet gjatë vitit. Komiteti do të vazhdoj të mbajë takimet si për herë për të diskutuar lidhur me të arriturat gjatë periudhave vijuese.

Sot është mbajtur takimi i Komitetit të IT-së të Shoqatës së AMIK.