AMIK zhvilloi takimin e radhës me anëtarët e Komitetit për Marketing

Gjatë takimit përfaqësuesit e mikrofinancave anëtare të AMIK votuan për kryesuese të komitetit, znj. Lyra Rezniqi, Menaxhere e Marketingut në AFK përderisa nën-kryesuese e këtij komiteti u zgjodh znj. Liza Sopi, Zyrtare për Marketing në KEP Trust.

Takimi vazhdoj me diskutime rreth prioriteteve dhe synimeve të komitetit për vitin 2023.