X
GO
sq-ALen-GB

Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës

Edukimi financiar

Edukimi financiar definohet si vetëdijesimi/informimi i klienteve përmes instruksioneve dhe këshillave objektive lidhur me produketet financiar, konceptet dhe risqet financiare që lidhen me këto produkte në menyrë që klientet të bejnë zgjedhje të mirëinformuar dhe vendime të duhura për menaxhimin e parave të tyre.

Edukimi financiar dhe mbrojtja e klientit

SuperUser Account 0 307 Article rating: No rating

Edukimi financiar i klienteve të Institucioneve Mikrofinanciare, ka qenë çdo herë me rëndësi të veçant për AMIK. Përgjatë viteve të funksionit krahas edhe misionit të vet, AMIK ka qenë përkrahes i shumë kampanjave për edukim financiar dhe gjithashtu organizator i disa trajnimeve në fushen e edukimit financiar. I tillë ka qenë edhe trajnimi në bashkëpunim me IFC që është mbajtur në vitin 2016, i cili ka qenë shumë efektiv në kuptim të trajnimit të zyrtarëve të IMF-ve anëtare, të cilet pastaj këto njohuri i kanë përcjellur tek të gjithë klientet aktual dhe potencial.

RSS