X
GO
sq-ALen-GB

Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës

Funksioni i Koordinimit

Aktivitetet e koordinuara nga AMIK-u përfshijnë trajnime të përbashkëta, vizita shkëmbyese në mes të IMF-ve tjera të rajonit, si dhe evente të ndryshme dhe aktivitete të tjera varësisht prej kërkesave dhe nevojave të institucioneve anëtare.

Në vlerësim të nevojave, AMIK dhe anëtarët në koordinim edhe me partnerët si EFSE, Banka Botërore, KfW, EBRD, EC, USAID dhe partner të tjerë aktiv në Kosovë organizojnë trajnime dhe evente që sjellin vlerë të shtuar për anëtaret dhe pjesëmarrësit.

AMIK organizon edhe trajnime specifike në bashkëpunim me Institucionet e specializuar të Kosovës, si ATK, NJIF-K.

Trajnimi “Aftësitë e Shitjes”, 24 - 25 Janar 2019
Amik Ks
/ Categories: Trajnimet

Trajnimi “Aftësitë e Shitjes”, 24 - 25 Janar 2019

Me 24 dhe 25 janar 2019, grupi i katërt i anëtareve të AMIK ka mbajtur trajnimin “Aftësitë e Shitjes” organizuar nga AMIK në bashkëpunim me Austrian Institute of Excellence (AIEx).

AMIK i falënderon të gjithë pjesëmarresit për angazhimin dhe vlerësimin maksimal për trajnimin.

Previous Article Trajnimi “Aftësitë e Shitjes”
Next Article Seminari “Fuqizimi i FinTech në Kosovë”, 26 - 27 Shtator 2019
Print
1161 Rate this article:
No rating

x