X
GO
sq-ALen-GB

Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës

Informata për Sektorin, Qershor 2018
Amik Ks

Informata për Sektorin, Qershor 2018

Sektori mikrofinanciar në Kosovë ka vazhduar me rritje edhe gjatë muajit Qershor. Shuma e kredive aktive arriti vlerën 154.6 milion Euro të shpërndara në 77 mijë klientë.

Sipas Raportit mujor të Anëtarëve të AMIK këto janë të dhënat kryesore që prezantojnë sektorin:

Gjithsejt portofolio e kredive (aktive): 154.6 milion Euro

Gjithsejt numri i huamarrësve (aktive): 77,094

Mesatarja e madhësisë së kredive (aktive): 2,006

Vlera e kredive të reja të shperndara: 13.2 milion Euro

Gjithsejt numri i të punësuarve: 953

Gjithsejt numri i degëve: 114

Previous Article Rritja e sektorit gjatë vitit 2017
Print
250 Rate this article:
No rating

x