X
GO
sq-ALen-GB

Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës

Avokim, Lobim dhe Përfaqësim

Avokimi dhe Politika - Avokimi është funksion qenësor i AMIK-ut. Nën mandatin e avokimit AMIK-u promovon ngritjen e vetëdijes dhe zotimin për “best practice”- përvojave të suksesshme përgjatë donatorëve, organeve qeveritare dhe praktikantëve të mikrofinancave në Kosovë. Të qenurit nën AMIK, IMF-ve iu mundëson të kenë një platformë prej të cilës mund të flasin me një zë të përbashkët.

Përvojat më të suksesshme (“Best Practices”) - AMIK-u ndihmon në shkëmbimin e përvojave të suksesshme duke i dhënë një rëndësi të posaçme inkurajimit të transparencës financiare ndërmjetanëtarëve. Anëtarët prezantojnë raportet financiare dhe të portofolit në atë mënyrë që haptazi reflekton veprimtarinë e organizatës dhe promovon transparencën gjë që ndihmon në ruajtjen e keqpërdorimit të fondeve të donatorëve ose shmangien e mandatit shoqërorë të padyshimtë në mikrofinanca. AMIK-u punon me anëtarët drejt ndërtimit të një kulture të fuqshime të kredisë duke forcuar vlerën e përvojave të mikrofinancave dhe profesionalizmin.

Takim me znj. Arbnora Jashanica - Corporate Governance Consultant - IFC, si dhe z. Boris Janjalia - Corporate Governance Officer - IFC
Amik Ks
/ Categories: ALP

Takim me znj. Arbnora Jashanica - Corporate Governance Consultant - IFC, si dhe z. Boris Janjalia - Corporate Governance Officer - IFC

09.06.2022, Prishtinë.

Drejtori Ekzekutiv i AMIK, sot zhvilloi Takim me znj. Arbnora Jashanica - Corporate Governance Consultant - IFC, si dhe z. Boris Janjalia - Corporate Governance Officer - IFC, ku u diskutua rreth bashkëpunimeve aktuale dhe mundësitë e bashkëpunimeve në të ardhmen.

Previous Article E Hënë, 6 Qershor 2022, u mbajt Takimi me Anëtarët e Bordit të AMIK
Next Article Takim me Komitetin Ligjor - 15 Qershor 2022
Print
34 Rate this article:
No rating

x