X
GO
sq-ALen-GB

Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës

Avokim, Lobim dhe Përfaqësim

Avokimi dhe Politika - Avokimi është funksion qenësor i AMIK-ut. Nën mandatin e avokimit AMIK-u promovon ngritjen e vetëdijes dhe zotimin për “best practice”- përvojave të suksesshme përgjatë donatorëve, organeve qeveritare dhe praktikantëve të mikrofinancave në Kosovë. Të qenurit nën AMIK, IMF-ve iu mundëson të kenë një platformë prej të cilës mund të flasin me një zë të përbashkët.

Përvojat më të suksesshme (“Best Practices”) - AMIK-u ndihmon në shkëmbimin e përvojave të suksesshme duke i dhënë një rëndësi të posaçme inkurajimit të transparencës financiare ndërmjetanëtarëve. Anëtarët prezantojnë raportet financiare dhe të portofolit në atë mënyrë që haptazi reflekton veprimtarinë e organizatës dhe promovon transparencën gjë që ndihmon në ruajtjen e keqpërdorimit të fondeve të donatorëve ose shmangien e mandatit shoqërorë të padyshimtë në mikrofinanca. AMIK-u punon me anëtarët drejt ndërtimit të një kulture të fuqshime të kredisë duke forcuar vlerën e përvojave të mikrofinancave dhe profesionalizmin.

Takim me Guvernatorin e Bankës Qendrore të Kosovës
Amik Ks
/ Categories: ALP

Takim me Guvernatorin e Bankës Qendrore të Kosovës

Prishtinë, 23 shtator 2022

Drejtori Ekzekutiv i AMIK, z. Shpresim Vranovci, u prit në takim nga Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, z. Fehmi Mehmeti.

Gjatë takimit, Guvernatori u njoftua për së afërmi me zhvillimet dhe sfidat e sektorit mikrofinanciar si dhe u diskutuan shumë çështje të tjera të rëndësishme.

AFK - Agjencioni për Financim në KosovëKRK - Kreditimi Rural i KosovësKosInvestKEP TrustFINCA KosovoKosovo Grameen Missione Arcobaleno Microcredit Fund, @QELIM.

Previous Article Takim me Ekipën e Sektorit Financiar të Bankës Botërore.
Next Article Takim mes znj. Argjira Kadrijaj, Udhëheqëse për Zhvillim Biznesi në ProCredit Bank dhe z. Shpresim Vranovci, Drejtor Ekzekutiv i AMIK
Print
127 Rate this article:
No rating

x