X
GO
sq-ALen-GB

Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës

Avokim, Lobim dhe Përfaqësim

Avokimi dhe Politika - Avokimi është funksion qenësor i AMIK-ut. Nën mandatin e avokimit AMIK-u promovon ngritjen e vetëdijes dhe zotimin për “best practice”- përvojave të suksesshme përgjatë donatorëve, organeve qeveritare dhe praktikantëve të mikrofinancave në Kosovë. Të qenurit nën AMIK, IMF-ve iu mundëson të kenë një platformë prej të cilës mund të flasin me një zë të përbashkët.

Përvojat më të suksesshme (“Best Practices”) - AMIK-u ndihmon në shkëmbimin e përvojave të suksesshme duke i dhënë një rëndësi të posaçme inkurajimit të transparencës financiare ndërmjetanëtarëve. Anëtarët prezantojnë raportet financiare dhe të portofolit në atë mënyrë që haptazi reflekton veprimtarinë e organizatës dhe promovon transparencën gjë që ndihmon në ruajtjen e keqpërdorimit të fondeve të donatorëve ose shmangien e mandatit shoqërorë të padyshimtë në mikrofinanca. AMIK-u punon me anëtarët drejt ndërtimit të një kulture të fuqshime të kredisë duke forcuar vlerën e përvojave të mikrofinancave dhe profesionalizmin.

Takim me Ministrin e Financave, Punës dhe Transfereve, z. Hekuran Muratin

Amik Ks 0 218 Article rating: No rating

Në kuadër të takimeve të rregullta që AMIK zhvillon, sot u mbajt takimi me Ministrin e Financave, Punës dhe Transfereve, z. Hekuran Muratin, me ç'rast u diskutuan çështje të ndryshme të rëndësishme.

AFK - Agjencioni për Financim në KosovëFINCA KosovoKEP TrustKRK - Kreditimi Rural i KosovësKosovo Grameen Missione Arcobaleno Microcredit FundKosInvest, @Qelim.

Më 17 Qershor 2022, në Zyret e Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Drejtori Ekzekutiv i AMIK z. Shpresim Vranovci mbajti takim me Ministren znj. Rozeta Hajdari

Amik Ks 0 228 Article rating: No rating

Në Zyret e Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Drejtori Ekzekutiv i AMIK z. Shpresim Vranovci mbajti takim me Ministren znj. Rozeta Hajdari.

Takim me znj. Arbnora Jashanica - Corporate Governance Consultant - IFC, si dhe z. Boris Janjalia - Corporate Governance Officer - IFC

Amik Ks 0 330 Article rating: No rating

ejtori Ekzekutiv i AMIK, zhvilloi Takim me znj. Arbnora Jashanica - Corporate Governance Consultant - IFC, si dhe z. Boris Janjalia - Corporate Governance Officer - IFC

E Hënë, 6 Qershor 2022, u mbajt Takimi me Anëtarët e Bordit të AMIK

Amik Ks 0 377 Article rating: No rating

Në zyret AMIK, Drejtori Ekzekutiv, z. Shpresim Vranovci, zhvilloi Takim me Anëtarët e Bordit të AMIK: z. Vilson Ndrecaj - Kryeshef Ekzekutiv, KosInvest, z. Ardian Kastrati - U.D Drejtor i përgjithshëm, FINCA, Shpend Nura - Kryeshef Ekzekutiv, KEP Trust, Vahdet Anadolli - Drejtor Ekzekutiv, AFK, dhe Lulzim Sadrija - Kryeshef Ekzekutiv, KRK.

RSS
12345678