X
GO
sq-ALen-GB

Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës

Avokim, Lobim dhe Përfaqësim

Avokimi dhe Politika - Avokimi është funksion qenësor i AMIK-ut. Nën mandatin e avokimit AMIK-u promovon ngritjen e vetëdijes dhe zotimin për “best practice”- përvojave të suksesshme përgjatë donatorëve, organeve qeveritare dhe praktikantëve të mikrofinancave në Kosovë. Të qenurit nën AMIK, IMF-ve iu mundëson të kenë një platformë prej të cilës mund të flasin me një zë të përbashkët.

Përvojat më të suksesshme (“Best Practices”) - AMIK-u ndihmon në shkëmbimin e përvojave të suksesshme duke i dhënë një rëndësi të posaçme inkurajimit të transparencës financiare ndërmjetanëtarëve. Anëtarët prezantojnë raportet financiare dhe të portofolit në atë mënyrë që haptazi reflekton veprimtarinë e organizatës dhe promovon transparencën gjë që ndihmon në ruajtjen e keqpërdorimit të fondeve të donatorëve ose shmangien e mandatit shoqërorë të padyshimtë në mikrofinanca. AMIK-u punon me anëtarët drejt ndërtimit të një kulture të fuqshime të kredisë duke forcuar vlerën e përvojave të mikrofinancave dhe profesionalizmin.

Takim me Fitore Neziri - Udhëheqëse e Divizionit - Institucioneve Mikrofinanciare dhe Jobankare në BQK dhe me Mentor Geci - Drejtor i Departamentit për Mbikqyrjen e Bankave në BQK

Amik Ks 0 600 Article rating: No rating

Gjatë ditës së sotme, u zhvillua një takim i frytshëm me Fitore Neziri - Udhëheqëse e Divizionit - Institucioneve Mikrofinanciare dhe Jobankare në BQK, dhe me Mentor Geci - Drejtor i Departamentit për Mbikqyrjen e Bankave në BQK.

RSS
12345678