X
GO
sq-ALen-GB

Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës

Avokim, Lobim dhe Përfaqësim

Avokimi dhe Politika - Avokimi është funksion qenësor i AMIK-ut. Nën mandatin e avokimit AMIK-u promovon ngritjen e vetëdijes dhe zotimin për “best practice”- përvojave të suksesshme përgjatë donatorëve, organeve qeveritare dhe praktikantëve të mikrofinancave në Kosovë. Të qenurit nën AMIK, IMF-ve iu mundëson të kenë një platformë prej të cilës mund të flasin me një zë të përbashkët.

Përvojat më të suksesshme (“Best Practices”) - AMIK-u ndihmon në shkëmbimin e përvojave të suksesshme duke i dhënë një rëndësi të posaçme inkurajimit të transparencës financiare ndërmjetanëtarëve. Anëtarët prezantojnë raportet financiare dhe të portofolit në atë mënyrë që haptazi reflekton veprimtarinë e organizatës dhe promovon transparencën gjë që ndihmon në ruajtjen e keqpërdorimit të fondeve të donatorëve ose shmangien e mandatit shoqërorë të padyshimtë në mikrofinanca. AMIK-u punon me anëtarët drejt ndërtimit të një kulture të fuqshime të kredisë duke forcuar vlerën e përvojave të mikrofinancave dhe profesionalizmin.

Ligjeratë e hapur për studentët e RIT Kosova me temë: “Ndikimi i mikrofinancës në punësim dhe arsim në Kosovë”

Amik Ks 0 115 Article rating: No rating

Në kuadrin e javës së Mikrofinancës 2022, AMIK sot zhvilloi një ligjeratë të hapur për studentët e RIT Kosova me temë: “Ndikimi i mikrofinancës në punësim dhe arsim në Kosovë”.

AMIK, falënderon Misionin e FMN-së për bisedimet e frytshme me rëndësi që ka pasur gjatë takimit të sotëm, në kuadrin e konsultimeve për Artikullin IV

Amik Ks 0 184 Article rating: No rating

Misioni u përbë nga z. Gabriel Di Bella, Shef i Misionit të FMN-së për Kosovë, z. Si Guo, Ekonomist Departamenti Evropian, z. Stephen Ayerst, Ekonomist Departamenti Evropian, z. Selim Thaçi, Ekonomist, Zyra e Përfaqësuesit të Përhershëm në Kosovë.

RSS
12345678