X
GO
sq-ALen-GB

Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës

Avokim, Lobim dhe Përfaqësim

Avokimi dhe Politika - Avokimi është funksion qenësor i AMIK-ut. Nën mandatin e avokimit AMIK-u promovon ngritjen e vetëdijes dhe zotimin për “best practice”- përvojave të suksesshme përgjatë donatorëve, organeve qeveritare dhe praktikantëve të mikrofinancave në Kosovë. Të qenurit nën AMIK, IMF-ve iu mundëson të kenë një platformë prej të cilës mund të flasin me një zë të përbashkët.

Përvojat më të suksesshme (“Best Practices”) - AMIK-u ndihmon në shkëmbimin e përvojave të suksesshme duke i dhënë një rëndësi të posaçme inkurajimit të transparencës financiare ndërmjetanëtarëve. Anëtarët prezantojnë raportet financiare dhe të portofolit në atë mënyrë që haptazi reflekton veprimtarinë e organizatës dhe promovon transparencën gjë që ndihmon në ruajtjen e keqpërdorimit të fondeve të donatorëve ose shmangien e mandatit shoqërorë të padyshimtë në mikrofinanca. AMIK-u punon me anëtarët drejt ndërtimit të një kulture të fuqshime të kredisë duke forcuar vlerën e përvojave të mikrofinancave dhe profesionalizmin.

Takim me z. Klit Shala zv. Drejtor Departamenti Ligjor, Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe znj. Fjolla Mikullovci Zyrtare e Lartë Ligjore, Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Amik Ks 0 23 Article rating: No rating

Gjatë takimit, në fokus ishte diskutimi lidhur me Projektligjin për Institucionet Mikrofinanciare dhe Institucionet Financiare Jo Bankare.

Takim me Ministrën e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, znj. Rozeta Hajdari

Amik Ks 0 143 Article rating: No rating

Drejtori Ekzekutiv i AMIK, z. Shpresim Vranovci u prit në takim nga Ministrja e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, znj. Rozeta Hajdari, ku me ç 'rast u diskutua në lidhje me iniciativën për ndryshimin e projektligjit për Shoqëritë Tregtare dhe rëndësinë e tij

Takim me përfaqësues të departamentit të Postë-Telekomunikacionit dhe Teknologjisë Informative nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik të Republikës së Kosovës

Amik Ks 0 185 Article rating: No rating

AMIK, së bashku me Komitetin Ligjor dhe Komitetin e IT-së, me 14 Dhjetor zhvilluan një takim në formë diskutimi tejet të frytshëm me përfaqësues të departamentit të Postë-Telekomunikacionit dhe Teknologjisë Informative nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik të Republikës së Kosovës mbi temën e Nënshkrimit Digjital në sektorin mikrofinanciar në Kosovë.

RSS
12345678