X
GO
sq-ALen-GB

Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës

Avokim, Lobim dhe Përfaqësim

Avokimi dhe Politika - Avokimi është funksion qenësor i AMIK-ut. Nën mandatin e avokimit AMIK-u promovon ngritjen e vetëdijes dhe zotimin për “best practice”- përvojave të suksesshme përgjatë donatorëve, organeve qeveritare dhe praktikantëve të mikrofinancave në Kosovë. Të qenurit nën AMIK, IMF-ve iu mundëson të kenë një platformë prej të cilës mund të flasin me një zë të përbashkët.

Përvojat më të suksesshme (“Best Practices”) - AMIK-u ndihmon në shkëmbimin e përvojave të suksesshme duke i dhënë një rëndësi të posaçme inkurajimit të transparencës financiare ndërmjetanëtarëve. Anëtarët prezantojnë raportet financiare dhe të portofolit në atë mënyrë që haptazi reflekton veprimtarinë e organizatës dhe promovon transparencën gjë që ndihmon në ruajtjen e keqpërdorimit të fondeve të donatorëve ose shmangien e mandatit shoqërorë të padyshimtë në mikrofinanca. AMIK-u punon me anëtarët drejt ndërtimit të një kulture të fuqshime të kredisë duke forcuar vlerën e përvojave të mikrofinancave dhe profesionalizmin.

AMIK mbajti takim me Komitetin për temë të IT-së
Amik Ks
/ Categories: ALP

AMIK mbajti takim me Komitetin për temë të IT-së

Ditën e djeshme, në AMIK, u mbajt takimi i rregullt i Komitetit për temë të IT-së në të cilin u diskutuan çështje të ndryshme që anëtarët hasin në punën e tyre.

Në këtë takim, gjithashtu u bë përzgjedhja e udhëheqjes.

Me shumicë votash, si Kryesues i Komitetit u zgjodh z. Burim Hulaj, Menaxher i IT-së në KRK, ndërsa si Zëvendës Kryesues u zgjodh z. Sami Sylqa, Menaxher i IT-së në AFK.

AMIK i uron z. Hulaj dhe z. Sylqa suksese ne rolin e tyre të ri.

Previous Article AMIK takoi Guvernatorin e Bankës Qendrore të Kosovës
Next Article AMIK mbajti takim me Komitetin Ligjor
Print
67 Rate this article:
No rating

x