X
GO
sq-ALen-GB

Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës

Dita Evropiane e Mikrofinancës i gjenë IMF-të kosovare të konsoliduara

Amik Ks 0 4411 Article rating: No rating

Prishtinë, 19 Tetor 2018 - Mikrofinanca e Kosovës i bashkohet rrjetit Evropian në shënimin e 20 tetorit ditës Evropiane të Mikrofinancës.

Sot, kur shënojmë Ditën Evropiane të Mikrofinancës, jemi krenarë të themi se Institucionet Mikrofinanciare të Kosovës (IMF) po e konsolidojnë kapacitetin e e tyre për të mbështetur përfshirjen financiare nëpërmjet ofrimit të shërbimeve financiare dhe jofinanciare.

Kreditimi Rural i Kosovës nënshkruan kontratë me BERZH (EBRD), prej €2 milion, për financimin e bizneseve të vogla dhe të mesme në Kosovë.

Amik Ks 0 3633 Article rating: No rating

Kosovë, Prishtinë, 09 Tetor 2018 - Në mbështetje të zhvillimit të bizneseve të vogla në Kosovë, BERZH ka huazuar 2 milionë euro për Kreditimin Rural të Kosovës (KrK), institucioni i tretë më i madh mikrofinanciar në vend.

Smart Campaign e certifikon KEP Trust për mbrojtje të klientit

Amik Ks 0 3358 Article rating: No rating

Me kënaqësi të madhe njoftojmë klientët dhe gjithë opinionin se KEP Trust është certifikuar zyrtarisht për mbrojtjen e klientit. Ky certifikim i promovuar nga SMART Campaign, dëshmon angazhimin e stafit dhe menaxhmentit për të punuar sipas sistemeve, politikave dhe menaxhimit, të cilat janë në harmoni të plotë me parimet e mbrojtjes së klientit.

 

 

IFC-ja ndihmon AFK-në në rritjen e qasjes në financim për mikro-bizneset dhe bizneset e vogla si dhe fermerët në Kosovë

Amik Ks 0 6489 Article rating: No rating

Kosovë, Prishtinë, 13 qershor 2018 - IFC-ja, anëtare e Grupit të Bankës Botërore, ka ofruar një kredi prej 1 milion eurosh për Agjencionin për Financim në Kosovë (AFK), institucioni më i madh mikrofinanciar në vend, për të rritur qasjen në financim për bizneset mikro dhe të vogla, si dhe në veçanti për fermerët dhe agrobizneset e vogla në zonat rurale dhe gjysmë urbane.

IFC-ja ndihmon KEP Trust të Rrisë Qasjen në Financim për Bizneset e Vogla dhe Fermerët në Kosovë

Amik Ks 0 3633 Article rating: No rating

Kosovë, Prishtinë, 10 maj 2018 - IFC-ja, anëtare e Grupit të Bankës Botërore, ka siguruar një hua prej 2 milion eurosh për institucionin mikrofinanciar KEP Trust (KEP), për të shtuar kreditimin e bizneseve të vogla dhe fermerëve në Kosovë, duke nxitur rritjen dhe krijimin e vendeve të punës. 

 

RSS
123