X
GO
sq-ALen-GB

Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës

BQK Vendimet dhe Udhëzimet

Posted: Dhj 4, 2020
Comments: 0

Vendimi 12-09_2020 për pezullim 

Udhezues per ristrukturim te kredive Covid-19 

Print
Tags:
Rate this article:
No rating

x