X
GO
sq-ALen-GB

Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës

Funksioni i Koordinimit

Aktivitetet e koordinuara nga AMIK-u përfshijnë trajnime të përbashkëta, vizita shkëmbyese në mes të IMF-ve tjera të rajonit, si dhe evente të ndryshme dhe aktivitete të tjera varësisht prej kërkesave dhe nevojave të institucioneve anëtare.

Në vlerësim të nevojave, AMIK dhe anëtarët në koordinim edhe me partnerët si EFSE, Banka Botërore, KfW, EBRD, EC, USAID dhe partner të tjerë aktiv në Kosovë organizojnë trajnime dhe evente që sjellin vlerë të shtuar për anëtaret dhe pjesëmarrësit.

AMIK organizon edhe trajnime specifike në bashkëpunim me Institucionet e specializuar të Kosovës, si ATK, NJIF-K.

Trajnimi “Aftësitë e Shitjes”
Amik Ks
/ Categories: Trajnimet

Trajnimi “Aftësitë e Shitjes”

Me 4  dhe 5 dhjetor 2018 është mbajtur trajnimi “Aftësitë e Shitjes” organizuar nga AMIK në bashkëpunim me AIEx, i sjellur nga trjanerja znj. Aleksandra Kasmi.

Ky ishte grupi i tretë i stafit të anëtarëve të AMIK që ka ndjekur këtë trajnim dyditor, i cili është vlerësuar maksimalisht nga pjesëmarresit.

AMIK, i falënderon të gjithë pjesëmarresit për angazhimin dhe vlerësimin maksimal për trajnimin dhe poashtu,  znj. Kasmi për përkushtimin dhe prezentimin e jashtëzakonshëm.

Previous Article Trajnimi “Aftësitë e prezentimit dhe Komunikimi efektiv”
Next Article Trajnimi “Aftësitë e Shitjes”, 24 - 25 Janar 2019
Print
445 Rate this article:
No rating

Shkarko

  • 1.(.jpeg, 3,34 MB) - 32 shkarkim(e)

x