X
GO
sq-ALen-GB

Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës

Funksioni i Koordinimit

Aktivitetet e koordinuara nga AMIK-u përfshijnë trajnime të përbashkëta, vizita shkëmbyese në mes të IMF-ve tjera të rajonit, si dhe evente të ndryshme dhe aktivitete të tjera varësisht prej kërkesave dhe nevojave të institucioneve anëtare.

Në vlerësim të nevojave, AMIK dhe anëtarët në koordinim edhe me partnerët si EFSE, Banka Botërore, KfW, EBRD, EC, USAID dhe partner të tjerë aktiv në Kosovë organizojnë trajnime dhe evente që sjellin vlerë të shtuar për anëtaret dhe pjesëmarrësit.

AMIK organizon edhe trajnime specifike në bashkëpunim me Institucionet e specializuar të Kosovës, si ATK, NJIF-K.

Trajnimi “Aftësitë e prezentimit dhe Komunikimi efektiv”
Amik Ks
/ Categories: Trajnimet

Trajnimi “Aftësitë e prezentimit dhe Komunikimi efektiv”

Në datat 9 dhe 10 korrik 2018 është mbajtur Trajnimi “Aftësitë e Prezentimit dhe Komunikimi Efektiv”, organizuar nga AMIK në bashkëpunim me MCD – Management, Consulting and Development.

Ky trajnim i dedikuar për stafin e anëtarëve të AMIK,  është sjellur nga znj. Shenaj Shala.

AMIK, i falënderon të gjithë pjesëmarresit për angazhimin dhe vlerësimin maksimal për trajnimin dhe poashtu,  znj. Shala për përkushtimin dhe prezentimin e jashtëzakonshëm.

Previous Article Trajnim lidhur me masat që duhet të ndërmerren nga Institucionet Mikrofinanciare për PPP/LFT
Next Article Trajnimi “Aftësitë e Shitjes”
Print
528 Rate this article:
No rating

x