X
GO
sq-ALen-GB

Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës

Dita Evropiane e Mikrofinancës - 2015
SuperUser Account
/ Categories: Evente

Dita Evropiane e Mikrofinancës - 2015

Dita Europiane e Mikrofinancës

Me temën “Çka nëse ne mund të kthejmë punëkërkuesit në krijues të vendeve të punës”, më 20 tetor 2015, është shënuar dita e parë Europiane e Mikrofinancës.

Në shënim të kësaj dite, AMIK dhe Institucionet Mikrofinanciare të Kosovës, kanë mbajtur ceremoninë e ndarjes së shpërblimeve për klientët që kanë ndikuar pozitivisht në ekonomitë e tyre familjare nga qasja në fonde të këtyre Institucioneve.

Shpërblimet janë ndarë në tri kategori që përfshijnë:
1. Klienti/ja më i mirë në sektorin e bujqësisë;
2. Klienti/ja me ndikim më të madh në punësim;
3. Klienti/ja me ngjarjen më të mirë.

Në këtë organizim, të pranishëm ishin përfaqësues të institucioneve financiare vendore dhe ndërkombëtare, si dhe përfaqësues të donatorëve.​

Next Article Dita Evropiane e Mikrofinancës - 2016
Print
443 Rate this article:
No rating

x