X
GO
sq-ALen-GB

Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës

Rritja e sektorit gjatë vitit 2017
SuperUser Account

Rritja e sektorit gjatë vitit 2017

Shuma e kredive aktive në dhjetor 2017 arriti vlerën 134.2 milion Euro të shpërndara në 70 mijë klientë.

Krahasuar me muajin dhjetor 2016, të dhënat nga anëtarët e AMIK raportojnë për rritje të kredive aktive prej 35.5% në dhjetor 2017.

Krahasuar me muajin paraprak ka një rritje prej 2.4% kurse rritja përgjatë vitit 2017 ishte për 35,222,351 milion Euro. 

Next Article Informata për Sektorin, Shkurt 2019
Print
791 Rate this article:
No rating

x