X
GO
sq-ALen-GB

Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës

Informata për Sektorin, Tetor 2018
Amik Ks

Informata për Sektorin, Tetor 2018

Sektori mikrofinanciar në Kosovë ka vazhduar me rritje edhe gjatë muajit Tetor. Shuma e kredive aktive arriti vlerën 161.9​ milion Euro të shpërndara në 79 mijë klientë.

Sipas Raportit mujor të Anëtarëve të AMIK këto janë të dhënat kryesore që prezantojnë sektorin:

Gjithsejt portofolio e kredive (aktive): 161.9 milion Euro

Gjithsejt numri i huamarrësve (aktive): 79,739

Mesatarja e madhësisë së kredive (aktive): 2,031

Vlera e kredive të reja të shperndara: 13.8 milion Euro

Gjithsejt numri i të punësuarve: 966

Gjithsejt numri i degëve: 115

Previous Article Rritja e sektorit gjatë vitit 2017
Print
613 Rate this article:
No rating

x