X
GO
sq-ALen-GB

Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës

Informata për Sektorin, Dhjetor 2018
Amik Ks

Informata për Sektorin, Dhjetor 2018

Sektori mikrofinanciar në Kosovë ka vazhduar me rritje edhe gjatë muajit Dhjetor. Shuma e kredive aktive arriti vlerën 164.8​ milion Euro të shpërndara në 80 mijë klientë.

Sipas Raportit mujor të Anëtarëve të AMIK këto janë të dhënat kryesore që prezantojnë sektorin deri me 31 dhjetor 2018:

  • Gjithsejt portofolio e kredive (aktive): 164.8 milion Euro
  • Gjithsejt numri i huamarrësve (aktive): 80,476
  • Mesatarja e madhësisë së kredive (aktive): 2,048
  • Vlera e kredive të reja të shperndara: 13.8 milion Euro
  • Gjithsejt numri i të punësuarve: 982
  • Gjithsejt numri i degëve: 115
Previous Article Rritja e sektorit gjatë vitit 2017
Print
837 Rate this article:
No rating

x