X
GO
sq-ALen-GB

Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës

AMIK Raporti Mujor i Anëtarëve - Mars 2019

 • Shkarko (.xlsx, 328,84 KB) - 79 shkarkim(e)
 • 6 shtator 2019
 • Author: Amik Ks
 • Number of views: 209
 • Comments: 0

AMIK Raporti Mujor i Anëtarëve - Shkurt 2019

 • Shkarko (.xlsx, 328,95 KB) - 48 shkarkim(e)
 • 29 gusht 2019
 • Author: Amik Ks
 • Number of views: 234
 • Comments: 0

AMIK Raporti Mujor i Anëtarëve - Janar 2019

 • Shkarko (.xlsx, 329,23 KB) - 269 shkarkim(e)
 • 16 prill 2019
 • Author: Amik Ks
 • Number of views: 846
 • Comments: 0

AMIK Raporti Mujor i Anëtarëve - Dhjetor 2018

 • Shkarko (.xlsx, 331,7 KB) - 191 shkarkim(e)
 • 15 mars 2019
 • Author: Amik Ks
 • Number of views: 557
 • Comments: 0

AMIK Raporti Mujor i Anëtarëve - Nëntor 2018

 • Shkarko (.xlsx, 330,57 KB) - 205 shkarkim(e)
 • 5 shkurt 2019
 • Author: Amik Ks
 • Number of views: 815
 • Comments: 0

AMIK Raporti Mujor i Anëtarëve - Tetor 2018

 • Shkarko (.xlsx, 331,79 KB) - 56 shkarkim(e)
 • 5 shkurt 2019
 • Author: Amik Ks
 • Number of views: 649
 • Comments: 0

AMIK Raporti Mujor i Anëtarëve - Shtator 2018

 • Shkarko (.xlsx, 330,55 KB) - 145 shkarkim(e)
 • 30 nëntor 2018
 • Author: Amik Ks
 • Number of views: 906
 • Comments: 0

AMIK Raporti Mujor i Anëtarëve - Gusht 2018

 • Shkarko (.xlsx, 330,54 KB) - 54 shkarkim(e)
 • 30 nëntor 2018
 • Author: Amik Ks
 • Number of views: 650
 • Comments: 0

AMIK Raporti Mujor i Anëtarëve - Korrik 2018

 • Shkarko (.xlsx, 330,52 KB) - 138 shkarkim(e)
 • 17 tetor 2018
 • Author: Amik Ks
 • Number of views: 711
 • Comments: 0

AMIK Raporti Mujor i Anëtarëve - Qershor 2018

 • Shkarko (.xlsx, 330,53 KB) - 58 shkarkim(e)
 • 17 tetor 2018
 • Author: Amik Ks
 • Number of views: 625
 • Comments: 0

AMIK Raporti Mujor i Anëtarëve - Maj 2018

 • Shkarko (.xlsx, 330,48 KB) - 150 shkarkim(e)
 • 29 gusht 2018
 • Author: Amik Ks
 • Number of views: 829
 • Comments: 0

AMIK Raporti Mujor i Anëtarëve - Prill 2018

 • Shkarko (.xlsx, 330,52 KB) - 73 shkarkim(e)
 • 29 gusht 2018
 • Author: Amik Ks
 • Number of views: 816
 • Comments: 0
RSS
12