X
GO
sq-ALen-GB

Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës

AMIK Raporti Mujor i Anëtarëve - Maj 2019

 • Shkarko (.xlsx, 330,78 KB) - 152 shkarkim(e)
 • 8 nëntor 2019
 • Author: Amik Ks
 • Number of views: 580
 • Comments: 0

AMIK Raporti Mujor i Anëtarëve - Prill 2019

 • Shkarko (.xlsx, 328,73 KB) - 111 shkarkim(e)
 • 25 tetor 2019
 • Author: Amik Ks
 • Number of views: 635
 • Comments: 0

AMIK Raporti Mujor i Anëtarëve - Mars 2019

 • Shkarko (.xlsx, 328,84 KB) - 191 shkarkim(e)
 • 6 shtator 2019
 • Author: Amik Ks
 • Number of views: 799
 • Comments: 0

AMIK Raporti Mujor i Anëtarëve - Shkurt 2019

 • Shkarko (.xlsx, 328,95 KB) - 98 shkarkim(e)
 • 29 gusht 2019
 • Author: Amik Ks
 • Number of views: 609
 • Comments: 0

AMIK Raporti Mujor i Anëtarëve - Janar 2019

 • Shkarko (.xlsx, 329,23 KB) - 314 shkarkim(e)
 • 16 prill 2019
 • Author: Amik Ks
 • Number of views: 1263
 • Comments: 0

AMIK Raporti Mujor i Anëtarëve - Dhjetor 2018

 • Shkarko (.xlsx, 331,7 KB) - 228 shkarkim(e)
 • 15 mars 2019
 • Author: Amik Ks
 • Number of views: 842
 • Comments: 0

AMIK Raporti Mujor i Anëtarëve - Nëntor 2018

 • Shkarko (.xlsx, 330,57 KB) - 236 shkarkim(e)
 • 5 shkurt 2019
 • Author: Amik Ks
 • Number of views: 1175
 • Comments: 0

AMIK Raporti Mujor i Anëtarëve - Tetor 2018

 • Shkarko (.xlsx, 331,79 KB) - 95 shkarkim(e)
 • 5 shkurt 2019
 • Author: Amik Ks
 • Number of views: 1069
 • Comments: 0

AMIK Raporti Mujor i Anëtarëve - Shtator 2018

 • Shkarko (.xlsx, 330,55 KB) - 178 shkarkim(e)
 • 30 nëntor 2018
 • Author: Amik Ks
 • Number of views: 1403
 • Comments: 0

AMIK Raporti Mujor i Anëtarëve - Gusht 2018

 • Shkarko (.xlsx, 330,54 KB) - 77 shkarkim(e)
 • 30 nëntor 2018
 • Author: Amik Ks
 • Number of views: 1009
 • Comments: 0

AMIK Raporti Mujor i Anëtarëve - Korrik 2018

 • Shkarko (.xlsx, 330,52 KB) - 164 shkarkim(e)
 • 17 tetor 2018
 • Author: Amik Ks
 • Number of views: 1062
 • Comments: 0

AMIK Raporti Mujor i Anëtarëve - Qershor 2018

 • Shkarko (.xlsx, 330,53 KB) - 88 shkarkim(e)
 • 17 tetor 2018
 • Author: Amik Ks
 • Number of views: 965
 • Comments: 0
RSS
123