X
GO
sq-ALen-GB

Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës

Smart Campaign e certifikon KEP Trust për mbrojtje të klientit

Amik Ks 0 575 Article rating: No rating

Me kënaqësi të madhe njoftojmë klientët dhe gjithë opinionin se KEP Trust është certifikuar zyrtarisht për mbrojtjen e klientit. Ky certifikim i promovuar nga SMART Campaign, dëshmon angazhimin e stafit dhe menaxhmentit për të punuar sipas sistemeve, politikave dhe menaxhimit, të cilat janë në harmoni të plotë me parimet e mbrojtjes së klientit.

 

 

IFC-ja ndihmon AFK-në në rritjen e qasjes në financim për mikro-bizneset dhe bizneset e vogla si dhe fermerët në Kosovë

Amik Ks 0 3575 Article rating: No rating

Kosovë, Prishtinë, 13 qershor 2018 - IFC-ja, anëtare e Grupit të Bankës Botërore, ka ofruar një kredi prej 1 milion eurosh për Agjencionin për Financim në Kosovë (AFK), institucioni më i madh mikrofinanciar në vend, për të rritur qasjen në financim për bizneset mikro dhe të vogla, si dhe në veçanti për fermerët dhe agrobizneset e vogla në zonat rurale dhe gjysmë urbane.

IFC-ja ndihmon KEP Trust të Rrisë Qasjen në Financim për Bizneset e Vogla dhe Fermerët në Kosovë

Amik Ks 0 741 Article rating: No rating

Kosovë, Prishtinë, 10 maj 2018 - IFC-ja, anëtare e Grupit të Bankës Botërore, ka siguruar një hua prej 2 milion eurosh për institucionin mikrofinanciar KEP Trust (KEP), për të shtuar kreditimin e bizneseve të vogla dhe fermerëve në Kosovë, duke nxitur rritjen dhe krijimin e vendeve të punës. 

 

AMIK bëhet pjesë e rrjetit të Microfinance Centre (MFC)

Amik Ks 0 805 Article rating: No rating

Kosovë, Prishtinë, 18 prill 2018 - AMIK dhe MFC kanë nënshkruar marrëveshje mirëkuptimi për të themeluar partneritet në shumë fusha të bashkëpunimit. Ky partneritet përfshinë komunikim të informatave dhe përkrahje të ndërsjellë në zbatimin e projekteve në fushën e ndërmjetësimit financiar jo-bankar.

Intervista në Programin e Mengjesit_RTK

SuperUser Account 0 598 Article rating: No rating

Drejtori i AMIK ishte mysafir i programit të mengjesit në RTK, ku pati mundësi të prezantoj sektorin, rolin dhe rëndësinë e Institucioneve Mikrofinanciare në përfshirjen sociale dhe financiare të klienteve të cilet janë të perjashtuar nga institucionet tjera financiare në vend, dhe poashtu rëndësisë që IMF-të i kanë dhënë edukimit të klientit për produktet e tyre.

RSS
12