X
GO
sq-ALen-GB

Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës

AMIK Raporti Mujor i Anëtarëve - Dhjetor 2018

 • Shkarko (.xlsx, 331,7 KB) - 17 shkarkim(e)
 • 15 mars 2019
 • Author: Amik Ks
 • Number of views: 42
 • Comments: 0

AMIK Raporti Mujor i Anëtarëve - Nëntor 2018

 • Shkarko (.xlsx, 330,57 KB) - 58 shkarkim(e)
 • 5 shkurt 2019
 • Author: Amik Ks
 • Number of views: 185
 • Comments: 0

AMIK Raporti Mujor i Anëtarëve - Tetor 2018

 • Shkarko (.xlsx, 331,79 KB) - 18 shkarkim(e)
 • 5 shkurt 2019
 • Author: Amik Ks
 • Number of views: 154
 • Comments: 0

AMIK Raporti Mujor i Anëtarëve - Shtator 2018

 • Shkarko (.xlsx, 330,55 KB) - 119 shkarkim(e)
 • 30 nëntor 2018
 • Author: Amik Ks
 • Number of views: 373
 • Comments: 0

AMIK Raporti Mujor i Anëtarëve - Gusht 2018

 • Shkarko (.xlsx, 330,54 KB) - 31 shkarkim(e)
 • 30 nëntor 2018
 • Author: Amik Ks
 • Number of views: 237
 • Comments: 0

AMIK Raporti Mujor i Anëtarëve - Korrik 2018

 • Shkarko (.xlsx, 330,52 KB) - 115 shkarkim(e)
 • 17 tetor 2018
 • Author: Amik Ks
 • Number of views: 355
 • Comments: 0

AMIK Raporti Mujor i Anëtarëve - Qershor 2018

 • Shkarko (.xlsx, 330,53 KB) - 38 shkarkim(e)
 • 17 tetor 2018
 • Author: Amik Ks
 • Number of views: 258
 • Comments: 0

AMIK Raporti Mujor i Anëtarëve - Maj 2018

 • Shkarko (.xlsx, 330,48 KB) - 124 shkarkim(e)
 • 29 gusht 2018
 • Author: Amik Ks
 • Number of views: 452
 • Comments: 0

AMIK Raporti Mujor i Anëtarëve - Prill 2018

 • Shkarko (.xlsx, 330,52 KB) - 46 shkarkim(e)
 • 29 gusht 2018
 • Author: Amik Ks
 • Number of views: 385
 • Comments: 0

AMIK Raporti Mujor i Anëtarëve - Mars 2018

 • Shkarko (.xlsx, 336,4 KB) - 98 shkarkim(e)
 • 6 korrik 2018
 • Author: Amik Ks
 • Number of views: 624
 • Comments: 0

AMIK Raporti Mujor i Anëtarëve - Shkurt 2018

 • Shkarko (.xlsx, 336,37 KB) - 114 shkarkim(e)
 • 11 maj 2018
 • Author: Amik Ks
 • Number of views: 679
 • Comments: 0

AMIK Raporti Mujor i Anëtarëve - Janar 2018

 • Shkarko (.xlsx, 336,37 KB) - 91 shkarkim(e)
 • 11 maj 2018
 • Author: Amik Ks
 • Number of views: 656
 • Comments: 0
RSS
12