X
GO
sq-ALen-GB

Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës

AMIK Raporti Mujor i Anëtarëve - Maj 2019

 • Shkarko (.xlsx, 330,78 KB) - 229 shkarkim(e)
 • 8 nëntor 2019
 • Author: Amik Ks
 • Number of views: 922
 • Comments: 0

AMIK Raporti Mujor i Anëtarëve - Prill 2019

 • Shkarko (.xlsx, 328,73 KB) - 183 shkarkim(e)
 • 25 tetor 2019
 • Author: Amik Ks
 • Number of views: 1004
 • Comments: 0

AMIK Raporti Mujor i Anëtarëve - Mars 2019

 • Shkarko (.xlsx, 328,84 KB) - 257 shkarkim(e)
 • 6 shtator 2019
 • Author: Amik Ks
 • Number of views: 1123
 • Comments: 0

AMIK Raporti Mujor i Anëtarëve - Shkurt 2019

 • Shkarko (.xlsx, 328,95 KB) - 118 shkarkim(e)
 • 29 gusht 2019
 • Author: Amik Ks
 • Number of views: 738
 • Comments: 0

AMIK Raporti Mujor i Anëtarëve - Janar 2019

 • Shkarko (.xlsx, 329,23 KB) - 334 shkarkim(e)
 • 16 prill 2019
 • Author: Amik Ks
 • Number of views: 1396
 • Comments: 0

AMIK Raporti Mujor i Anëtarëve - Dhjetor 2018

 • Shkarko (.xlsx, 331,7 KB) - 249 shkarkim(e)
 • 15 mars 2019
 • Author: Amik Ks
 • Number of views: 941
 • Comments: 0

AMIK Raporti Mujor i Anëtarëve - Nëntor 2018

 • Shkarko (.xlsx, 330,57 KB) - 255 shkarkim(e)
 • 5 shkurt 2019
 • Author: Amik Ks
 • Number of views: 1284
 • Comments: 0

AMIK Raporti Mujor i Anëtarëve - Tetor 2018

 • Shkarko (.xlsx, 331,79 KB) - 116 shkarkim(e)
 • 5 shkurt 2019
 • Author: Amik Ks
 • Number of views: 1213
 • Comments: 0

AMIK Raporti Mujor i Anëtarëve - Shtator 2018

 • Shkarko (.xlsx, 330,55 KB) - 200 shkarkim(e)
 • 30 nëntor 2018
 • Author: Amik Ks
 • Number of views: 1571
 • Comments: 0

AMIK Raporti Mujor i Anëtarëve - Gusht 2018

 • Shkarko (.xlsx, 330,54 KB) - 96 shkarkim(e)
 • 30 nëntor 2018
 • Author: Amik Ks
 • Number of views: 1131
 • Comments: 0

AMIK Raporti Mujor i Anëtarëve - Korrik 2018

 • Shkarko (.xlsx, 330,52 KB) - 183 shkarkim(e)
 • 17 tetor 2018
 • Author: Amik Ks
 • Number of views: 1183
 • Comments: 0

AMIK Raporti Mujor i Anëtarëve - Qershor 2018

 • Shkarko (.xlsx, 330,53 KB) - 107 shkarkim(e)
 • 17 tetor 2018
 • Author: Amik Ks
 • Number of views: 1072
 • Comments: 0
RSS
123